Bild föreställande: rubrik
Din lokala gräventreprenör i Uppsala och norra Stockholm.

Vi utför alla arbeten från orörd mark, till färdig entreprenad.
Det kan vara fråga om allt ifrån mindre planeringsarbeten, till 18-håls golfbanor.
 

Det finns gott om kunder att referera till och vi kan
t.ex. nämna Skanska, Uppsala kommun, Finndomo och NCC.

 

Tel: 018 - 25 40 86   /  Mobil: 0708 - 55 00 41


Fax: 018 - 35 14 10

Bild föreställande: startbild
Tjänster
• Husgrunder • Plattläggning
• Grundisolering • Golfbanor
• Bergsprängning • Dikesrensning
• VA-arbeten • Bilning
• Planering • Rivning
• Infiltration • Betongarbeten

Bild föreställande: lasmer