Om oss2016-11-17T14:01:36+02:00

Din lokala markentreprenör i Uppsalaområdet

Markentreprenad i Uppsala AB arbetar med alla typer av mark- och anläggningsarbeten.

Vi utför allt från orörd mark till färdig markentreprenad.

Våra mest förekommande jobb är vid byggnation av radhusområden, industrihus och större BRF:er.

Vi gräver, schaktar, gör alla förekommande arbeten som rör grundarbeten med rörläggningar till färdig platta.

Därtill gör vi kompletta finplaneringsjobb med allt från sten- och plattsättningar till murar och alla förekommande arbeten med utrustningar och grönytor.

Markentreprenad i Uppsala AB startades i liten skala av Martin Jansson år 2000.

Idag sysselsätter företaget dagligen minst 30 personer och omsätter drygt 40 miljoner kronor.