Aktuella projekt2020-12-11T14:24:08+01:00

Aktuella projekt

Liljegatan 1, Fålhagen Uppsala – 48 lägenheter Genova Property – Erlandsson Bygg i Öst AB

Genova kommer uppföra tre vackra hus där bostäderna har genomgående noga utvalda material och genomtänkta planlösningar.
I ett av de tre husen ligger en modern Coop-butik, de boende har även ett privat garage som ligger i direkt anslutning till trapphusen och den gröna innergården vävs samman med stora privata uteplatser. En nyhet i Liljegatan 1 är ett modernt gym som är fritt att utnyttja för de som flyttar in här – allt för att göra livet så enkelt som möjligt för de som kommer att bo och leva här.

Markentreprenad är med från första spadtaget med avtäckning, spontning och pålningsarbeten, schakt till alla grundarbeten och slutlig finplanering av området.
Projektet startar i december 2018.

Norra Förskolan, Lindbacken Uppsala, plats för 100 barn

Hundra nya förskoleplatser för våra yngsta medborgare till de som strax ska lämna för grundskolan. Entreprenaden omfattar två separata byggnader, en huvudbyggnad och ett annex.
Markentreprenad är med från första spadtaget med schakt, pålning, grundarbeten till slutlig finplanering med växter, plattor, lekutrustning, staket, asfalt och allt vad det innebär.

Projektet genomfördes under 2018.

Väppeby Äng, Bålsta – Hyresbostäder och LSS Håbo Kommun – Erlandsson Bygg i Öst AB

Projektet består av fyra flerfamiljshus med 85 lägenheter samt två hus med LSS-boende som innefattar 12 lägenheter. 
Markentreprenad startade tidigt 2018 med att schakta och påla. Vi byggde vägar där kravet var lättfyllning med Leca. Vi har arbetat med grunderna och skall göra all slutlig finplanering.
Projektet kommer fortgå under 2019.

Brf Linneas Utsikt, 121 lägenheter i Sävja Uppsala – Hökerum Bygg AB

I södra Uppsala i naturnära området Sävja uppför Hökerum Bygg 5 hus i varierande höjd upp till 10 våningar som ska inrymma totalt 121 lägenheter. Arkitekturen är spännande och nytänkande och har fått stor uppmärksamhet. Här är Markentreprenad med från början med schaktarbeten och sprängning till grundarbeten och slutlig finplanering. Projektet startade början av 2017.

Språngbrädan, 107 lägenheter i Gottsunda Uppsala – Erlandsson Bygg i Öst AB

I expansiva Gottsunda i Uppsala uppför Erlandsson Bygg i Öst bostadsrättslägenheter. Projektet består av fem flerfamiljshus med 107
lägenheter, 1:or – 5:or, samt ett garage med 32 parkeringsplatser under gården. Markentreprenad är med från första spadtaget med avtäckning, sprängningsarbeten schakt till alla grundarbeten till slutlig finplanering av området. Projektet startade i september 2017.

Åhusen, 49 radhus i Lindbacken Uppsala – Byggmäster i Mälardalen AB

Här uppförs 49 radhus i tre föreningar Brf Viva, Ängla, Lycka vid vattendammen längst in i området Lindbacken.
Markentreprenad utför schakt och grundarbeten, pålning till slutlig finplanering av hela bostadsområdet.  Dessa arbeten påbörjades under april 2016 och kommer pågå under ett par år för vår del.

Reminor Kumla, Industrifastigheter i Danmarks industriområde

I Uppsalas mest expansiva industriområde, Danmark och Gnista vid E4:ans södra port uppför Reimnor industrifastigheter för uthyrning. Markentreprenad schaktar, spränger och gör 2000m2 stora grunder och slutligen 6000m2 asfalterade ytor.
Dessa arbeten påbörjades augusti 2016.

Brf Boängs Hage, 12 radhus i Alsike Knivsta – Byggmäster i Mälardalen AB

I sydöstra Alsike i Knivsta kommun uppför Derome 12 tvåplans radhus om 113 kvm, i bostadsrättsform. Varje bostad har en generös takterass, tillgång till egen P-plats, förråd och cykelparkeringar.
Markentreprenad utför schakt och grundarbeten, sprängning till slutlig finplanering med murar, uteplatser, entrégångar  och planteringar i hela bostadsområdet.  Dessa arbeten påbörjades augusti 2016  och kommer pågå under ca ett år för vår del.

Donatus AB – Vårdlägenheter och förskola i Östra Salabacke Fyrislundsgatan

Här bygger Donatus AB, Svenska Vårdfastigheter Vård och omsorgsboende, 72 lägenheter, 11 utslussningslägenheter, 6 avdelningar förskola i egen regi.
Här utför vi schaktarbeten och finplaneringar med början april 2016.

Hökerum Bygg, Brf Lejondalen 1 i Bro – 30 lägenheter i två huskroppar

Här uppförs nyproducerade bostadsrätter, Brf Lejondalen 1 i Bro Stockholms Län. Man bygger två huskroppar med totalt 30 lägenheter.

Markentreprenad utför schakt och grundarbeten, pålning till slutlig finplanering av bostadsområdet.  Dessa arbeten påbörjades under januari 2016.

Nordiska Kvalitetshus, Alsike Knivsta – 2 st 4 våningshus med 28 lgh i varje

Här uppförs nyproducerade bostadsrätter, Brf Almynta 1 & 2, i två huskroppar om 28 lägenheter i varje.

Markentreprenad utför allt ifrån bergsprängning till grundarbeten och färdig platta samt finplanering av området. Dessa arbeten påbörjdes under oktober 2015.

Brf Lindhagen 1 & 2 – 22 radhus och 5 lägenheter, Byggmäster i Mälardalen AB

I expansiva Lindbacken byggs tre huskroppar med totalt 22 radhus samt två kroppar med 5 lägenheter.

Här utför vi allt från schaktarbeten med sprängning och pålning till färdiga plattor samt allt som rör finplanering med plattytor, gräs, grusningar, planteringar och asfalt. Arbeten med dessa projekt pågår under 2015 och 2016.

 Brf Englandshusen – 23 radhus, Byggmäster i Mälardalen AB

I Lindbacken uppför byggherren 23 st radhus i Brf Englandshusen.
Markentreprenad har varit med från början från första schaktarbetet och rörläggningen med allt som rör till färdig platta samt sedan allt som rör finplaneringen med utrustningar, stensättningar, murar och grönytor. Arbeten här påbörjades vintern 2014 och pågår till början av 2016.

Hökerum Bygg AB, Gottsunda Allé Uppsala – 4 stora punkthus

Här bygger Hökerum i egen regi 49 lägenheter i 4 4-vånings punkthus i Brf Gottsunda Allé. Vi utför allt ifrån orörd mark med schakt av flera tusen kubik massor och sprängningar av ca 10000 m3 berg till grundarbeten och finplaneringar av alla de slag i hela projektet. Arbetet påbörjades våren 2014 och slutförs för vår del slutet av 2015.

Reimnor Säby AB, Gnistagatan 13 – Industrifastighet

Här uppför fastighetsägaren en industrifastighet för uthyrning med 800m2 platta i ett av Uppsalas mest expansiva industriområden precis intill E4:ans södra avfart.
Vi utför allt från schaktarbeten till färdig industriplatta platta och slutlig finplanering med asfalterade ytor.

Brf Blooc – 20 radhus samt 8 villor  – Villa Lindbacken 1 & 2, Lindbackens Fastighets HB

I Uppsalas nya stora bostadsområde strax öster om staden har  fastighetsägaren uppfört 20 st radhus i Brf Blooc samt 8 villor sk. Villa Lindbacken.

Här har vi arbetat med allt från sprängning och schaktarbeten och grunderna till radhus, till finplaneringsjobb såsom grönytor, plattytor, murar och planteringar. Här har inflyttning skett i samtliga bostäder och våra arbeten slutfördes under 2015.

Förskola Lindbacken

Här skall det bli en stor förskola för många av områdets barn. Allt kring grundarbeten med schakt, VA, sprängning, pålning, förflyttning massor, krossning, gjutning och slutlig finplanering skall göras. Här påbörjade vi arbetet i slutet av 2015.

Wästbygg AB, Suttungs gränd Uppsala – nytt hotell

Vår kund bygger om Postens stora gamla byggnad intill Resecentrum i Uppsala city vid stationen till kontor samt att man bygger ett hotell.

Vi utför allt från schaktarbeten till finplanering.
markentreprenads arbeten påbörjades våren 2014 och pågår till hösten 2015.

Rasbo Pastorat

Här utför vi dräneringsarbeten och finplaneringar kring några av pastoratets kyrkor. Jobben utförs mycket med handkraft samt med för ändamålet anpassade små maskiner.

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor. Ok